...in which I share some of my favorite medieval research resources and methods for the benefit of others interested in also writing about the Middle Ages

Tuesday, April 10, 2012

Medieval Word of the Day


Jongleur: An itinerate minstrel, poet, or entertainer in medieval France


2 comments:

paul said...

that's what i would have been back in those days

gorras monster said...

Jag är för närvarande vilket innebär att glada att du kommer definitivt. Bara den typ bruksanvisningen som borde vara naturligt och aldrig i allmänhet frågor hype med andra ord runt en annan webbplatser. Var tacksam för det egna uttryckande där säkraste fil.