...in which I share some of my favorite medieval research resources and methods for the benefit of others interested in also writing about the Middle Ages

Friday, April 6, 2012

Medieval Word of the Day


Pommel: A counterweight, usually in the shape of a circle or ball, at the top of the handle (hilt) of a sword or dagger, often intricately decorated; derived from Latin word for “little apple”


The circular top of this sword is the "pommel"

(Thank you to Arms & Armor for this image)

2 comments:

Maša said...

I think I first heard of this word in one of George R. R. Martin's books.
interesting blog, I love middle ages!

gorras nike said...

Det mesta av det du pekar ut är förvånansvärt legitimt och det gör mig att undra varför jag inte hade tittat på detta med detta ljus tidigare. Din artikel fick verkligen slå på ljuset på för mig personligen i den mån detta specifika ämne går. Men vid denna tid finns det faktiskt en viss position jag inte alltför bekväma med och medan jag försöker att förena det med ett centralt tema för positionen, låt mig se vad resten av dina läsare har att say.Nicely gjort.